Wie moet een arbeidsongevallenverzekering voor huispersoneel sluiten?

Elke werkgever is wettelijk verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen te sluiten bij een toegelaten verzekeringsonderneming. Indien hij dat niet doet, is hij sowieso aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Als zich een arbeidsongeval voordoet dat niet door een verzekering gedekt is, zal dit Fonds het schadegeval ten laste nemen, maar zal het alle kosten recupereren bij de in gebreke gebleven werkgever.

Daarnaast is de arbeidsongevallenwetgeving ook van toepassing wanneer een arbeidsovereenkomst nietig (gesloten met een kind of een vreemdeling zonder arbeidsvergunning) of onwettelijk (zwartwerk) is.

Je doet er in ieder geval goed aan om een verzekering voor huispersoneel te sluiten, want die zorgt ervoor dat je werkster in geval van letsels bij het uitvoeren van haar taak, maar ook onderweg tussen haar woonplaats en jouw huis, recht heeft op terugbetaling van  eventuele medische kosten en op een vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid. Indien je nalaat  deze verplichte verzekering af te sluiten, dreig je  een boete te moeten betalen én zal het Fonds voor Arbeidsongevallen de vergoedingen bij jou recupereren.

Voor wie al de administratieve verplichtingen toch maar gedoe is en risico’s inhoudt, is het verstandiger gewoon een beroep te doen op personeel dat je met dienstencheques betaalt. Het is toch een beter gevoel om te weten dat je werkster sociale bescherming geniet vanuit het dienstenbedrijf dat in dat geval haar werkgever is.

Contacteer ons voor een persoonlijk advies. Klik hier om ons te contacteren.

(Bron Assuralia)