In ons land bestaat er sinds 1987 een uniek systeem, de zogenaamde diabetesconventie, dat zelfcontrole en educatie voor personen met diabetes op insuline financiert. Hiertoe sluit het ziekenhuis, waar een diabetesteam onder leiding van een internist of diabetoloog actief is, een overeenkomst met het R.I.Z.I.V. (het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Het diabetescentrum krijgt zo de mogelijkheid om zelfcontrolemateriaal aan zijn patiënten te verschaffen en krijgt financiële ondersteuning voor de broodnodige diabeteseducatie.

Deze educatie wordt gegeven door gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen, die er erg bedreven in zijn om je op een verstaanbare manier zaken uit te leggen en technieken aan te leren. Zij helpen om zelf insuline te leren inspuiten en de glycemie te meten, en bij het oplossen van alledaagse praktische problemen. Om in aanmerking te komen voor aansluiting bij zo’n diabetesconventie, moet men behandeld worden met minstens twee insulinespuiten per dag en moet men bereid zijn om minstens 30 bloedsuikermetingen per maand uit te voeren.

Er zijn in feite 4 types conventies die elk een specifieke vorm van opvolging inhouden die door de centra kan worden aangeboden, afhankelijk van hun expertise:

  • diabetesconventie voor volwassenen (zoals hierboven geschetst)
  • diabetesconventie voor kinderen en adolescenten
  • pompconventie
  • voetconventie
Maak een afspraak