rijbewijs_bankkaartmodelZAO wijst u op de verplichtingen opgelegd door de wetgever wat het rijbewijs betreft. Vanaf de diagnose door een geneesheer dat een persoon diabeet is, heeft de wetgever aan de persoon de verplichting opgelegd zijn rijbewijs in te leveren.

Mits voorlegging van een attest van de behandelende geneesheer krijgt de diabeet onmiddellijk zijn rijbewijs terug. Dit rijbewijs is dan geldig voor 5 jaar en dan moet de diabeet een nieuw attest voorleggen van rijbekwaamheid en krijgt hij terug een rijbewijs voor 5 jaar. Voor mensen die de wagen beroepshalve gebruikt voor personen of goederenvervoer is onderworpen aan een striktere wetgeving en dient om de drie jaar nieuwe attesten voor te leggen. Het niet in orde brengen van deze formaliteiten heeft voor gevolg dat u geen geldig rijbewijs hebt met mogelijk onbeperkt verhaal van de verzekeraar omdat u geen geldige dekking hebt en dus niet verzekerd bent als bestuurder.

ZAO begeleidt U, wijst u op de verplichtingen in functie type diabeet en gebruik van het voertuig. ZAO agendeert wanneer u uw rijbewijs moet vernieuwen en houdt u op de hoogte van de wettelijke verplichtingen, zodat dit niet onopgemerkt kan voorbij gaan.

De verzekeringswet voorziet dat de verzekerde verzwarende omstandigheden moet melden aan de verzekeraar zoniet kan de verzekeraar verhaal uitoefenen op de bestuurder of de verzekeringsnemer. Het feit dat men diabeet is wordt aanzien als een verzwarende omstandigheid en moet dus medegedeeld worden. Indien dat niet op een formele bewijsbare manier aan de verzekeraar wordt medegedeeld kan deze na een schadegeval verhaal uitoefen op de bestuurder en of de verzekeringsnemer.

ZAO doet automatisch het nodige vanaf dat zij op de hoogte wordt gebracht. ZAO heeft met verschillende verzekeraars een akkoord dat dit niet leidt tot premieverhoging.

 

Maak een afspraak