ZAO Groep richtte een stichting op met tot specifiek doel het diabetesonderzoek te ondersteunen. Aan deze stichting wordt 1 euro geschonken per onderschreven verzekeringspolis door een verzekerde met diabetes, via bemiddeling van ZAO Verzekeringen. De stichting zal jaarlijks in samenspraak met de ZUCSU een project naar diabetesonderzoek selecteren waaraan een schenking zal worden overhandigd.

Maak een afspraak