Het pensioenkapitaal is de schatting van het eindkapitaal samengesteld door de reeds uitgevoerde én toekomstige stortingen in uw groepsverzekering + intresten + een schatting van winstdeelname.