Wanneer iemand langdurig ziek is, heeft hij/zij gedurende de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid nog recht op ‘gewaarborgd loon’ van zijn/haar werkgever. Na die maand valt men terug op een uitkering en zullen ook de bijdragen in de groepsverzekering worden stopgezet. In dat geval zorgt de waarborg ‘premievrijstelling’ ervoor dat de verzekeraar in de plaats treedt van uw werkgever, en in diens plaats de premies blijft verderbetalen waardoor uw arbeidsongeschiktheid geen effect heeft op het pensioenkapitaal op einddatum van uw polis.

Vragen over arbeidsongeschiktheid: