Uiteraard ontvangt u slechts een uitkering wanneer u een aanvullende waarborg ‘arbeidsongeschiktheidsrente’ onderschreven heeft.

Vanaf een bepaald percentage van arbeidsongeschiktheid (dit wordt vastgesteld door de geneesheer) ontvangt u een uitkering uit de groepsverzekering. In het groepsverzekeringsreglement wordt vastgelegd wat de minimale drempel bedraagt.
Vanaf 67% wordt men als volledig arbeidsongeschikt beschouwd.

Vragen over uw werkgever die voor u aan pensioensparen doet: