U kunt een voorschot aanwenden ter financiering van aankoop, verbouwing of verbetering van vastgoed gelegen in de Europese Economische Ruimte.