Dit zijn de opgebouwde spaartegoeden + intresten + winstdeelneming