U heeft in dat geval 3 keuzes:

  1. U laat uw contract premievrij bij de huidige verzekeraar staan tot aan uw pensioenleeftijd. Op de opgebouwde spaartegoeden worden dan nog elk jaar intresten uitgekeerd vermeerderd met eventuele winstdeelneming.
  2. U draagt uw opgebouwde spaartegoeden over naar de pensioeninstelling bij uw nieuwe werkgever.
    Let op! Indien in uw groepsverzekeringsplan bij uw nieuwe werkgever een lager rendement van toepassing is op de spaartegoeden, zullen de overgedragen spaartegoeden aan hetzelfde (lagere) rendement worden opgerent. Een overdracht is dus niet altijd aangeraden. Vraag uw makelaar om meer informatie.
  3. U draagt uw spaartegoeden over naar een zogenaamde ‘onthaalstructuur’. U heeft dan de mogelijkheid de verzekeringscombinatie van uw groepsverzekering te wijzigen. U kunt dan bijvoorbeeld aanvullende verzekeringen in uw plan behouden die gefinancierd worden vanuit de opgebouwde s​paartegoeden.

Vragen over uw werkgever die voor u aan pensioensparen doet: