De waarborg ‘arbeidsongeschiktheidsrente’ zorgt ervoor dat, wanneer u langdurig niet kan werken door een ziekte of een ongeval, de beperkte uitkering van de ziekenkas wordt aangevuld met een extra uitkering vanuit de groepsverzekering. De uitkering van de ziekenkas is in vele gevallen onvoldoende om het levensonderhoud op peil te houden.