De werkgever betaalt de bijdragen in uw groepsverzekering.
In sommige pensioencontracten wordt in additie op de werkgeversbijdrage ook een bijdrage door de werknemer toegepast.