De wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid/invaliditeit/overlijden zijn beperkt en veelal niet voldoende om uw levensstandaard te behouden.

Wanneer uw groepsverzekeringsreglement hierin voorziet, beschikt u over de mogelijkheid aanvullende verzekeringen af te sluiten.

De meest voorkomende aanvullende verzekeringen:

Gewaarborgd inkomen

Bovenop de wettelijke uitkering ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering uit uw groepsverzekering. De grootte van deze uitkering hangt af van de formule waarvoor gekozen werd en mag samen met de wettelijke uitkering maximaal 80% van het bruto-inkomen bedragen.

Overlijdensverzekering

U kunt in uw groepsverzekering een extra kapitaal verzekeren dat wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden indien u voor einddatum van uw contract overlijdt.
U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen uw schuldsaldoverzekering mee op te nemen in uw groepsverzekering.

Premievrijstelling

Wanneer iemand langdurig werkonbekwaam is, heeft hij/zij gedurende de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid nog recht op ‘gewaarborgd loon’ van zijn/haar werkgever. Na die maand valt men terug op een uitkering en zullen ook de bijdragen in de groepsverzekering worden stopgezet. In dat geval zorgt de waarborg ‘premievrijstelling’ ervoor dat de verzekeraar in de plaats treedt van uw werkgever, en in diens plaats de premies blijft verder betalen waardoor uw arbeidsongeschiktheid geen effect heeft op het pensioenkapitaal op einddatum van uw polis.

Uiteraard zijn dit slechts de meest voorkomende aanvullende verzekeringen en heeft u, indien uw groepsverzekering daarin voorziet, ook de mogelijkheid andere aanvullende verzekeringen af te sluiten.