Wanneer zich onverwachtse gebeurtenissen voordoen, kan dit voor u als zelfstandige, of uw nabestaanden, zeer grote financiële gevolgen met zich meebrengen.
Bovendien kunnen in dergelijke gevallen weinig zelfstandigen hun levensstandaard onderhouden met de wettelijke uitkeringen die zij op dat moment ontvangen.
U heeft er als zelfstandige dan ook alle baat bij uzelf te verzekeren voor eventuele risico’s die u gedurende uw loopbaan kunt tegenkomen.

Als u uw aanvullende waarborgen verzekert in een afzonderlijk contract, betaalt u veelal een veel hogere premie dan wanneer u deze combineert met pensioenopbouw via een VAPZ- of IPT-/groepsverzekeringscontract.

De meest voorkomende aanvullende verzekeringen:

Gewaarborgd inkomen

Bovenop de wettelijke uitkering ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering uit uw groepsverzekering. De grootte van deze uitkering hangt af van de formule waarvoor gekozen werd en mag samen met de wettelijke uitkering maximaal 80% van het bruto-inkomen bedragen.

Overlijdensverzekering

U kunt in uw groepsverzekering een extra kapitaal verzekeren dat wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden indien u voor einddatum van uw contract overlijdt.
U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen uw schuldsaldoverzekering mee op te nemen in uw groepsverzekering.

Premievrijstelling

Wanneer iemand langdurig werkonbekwaam is, heeft hij/zij gedurende de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid nog recht op ‘gewaarborgd loon’ van zijn/haar werkgever. Na die maand valt men terug op een uitkering en zullen ook de bijdragen in de groepsverzekering worden stopgezet. In dat geval zorgt de waarborg ‘premievrijstelling’ ervoor dat de verzekeraar in de plaats treedt van uw werkgever, en in diens plaats de premies blijft verder betalen waardoor uw arbeidsongeschiktheid geen effect heeft op het pensioenkapitaal op einddatum van uw polis.

Uiteraard zijn dit slechts de meest voorkomende aanvullende verzekeringen en heeft u ook de mogelijkheid andere aanvullende verzekeringen af te sluiten.
U kunt uw pensioenplan volledig op uw maat samenstellen.