Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen is onvoldoende om te voorzien in de levensstandaard na pensionering. De groepsverzekering voor zelfstandigen is nagenoeg identiek aan de individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen, echter zegt de naam het zelf: hierbij gaat het om een groep, en geldt de groepsverzekering ook voor iedereen binnen diezelfde groep.

Waarom kiezen voor een groepsverzekering?

 1. De vennootschap betaalt de premie
 2. De premie is 100% aftrekbaar als bedrijfskost
 3. Slechts 4,4% premietaksen
 4. Gunstige fiscaliteit
  • Op de premies: 100% aftrekbaar als bedrijfskost
  • Belasting op het eindkapitaal*:
   • op 60 jaar: 20%
   • op 61 jaar: 18%
   • vanaf 62 jaar: 16,5%
   • op 65 jaar: 10% (indien werkelijk actief gebleven tot 65 jaar)
 5. Cumuleerbaar met andere vormen van pensioenopbouw (VAPZ, pensioensparen,…)
 6. Naargelang het inkomen kunnen in een groepsverzekering hogere bedragen gestort worden dan in een VAPZ (beperking volgens de 80%-regel**).

Wanneer kiezen voor een groepsverzekering in plaats voor een IPT?

U kiest best voor een groepsverzekering wanneer er een bepaalde groep is waarvoor u een identieke pensioenbijdrage wenst te doen.
De categorie in het groepsverzekeringsreglement bepaalt u zelf en kan bijvoorbeeld variëren van ‘alle zelfstandige bedrijfsleiders’ tot ‘alle zelfstandige verkopers’.

Waarom kiezen voor ZAO?

 • Zeer lage kosten
 • Zeer concurrentiële tarieven voor aanvullende verzekeringen (gewaarborgd inkomen, overlijden,…)
 • Gericht advies met betrekking tot uw financiële planning
 • Jaarlijkse mogelijkheid tot bespreking van uw pensioenplan
 • Voorschot onroerend goed aan uitstekende voorwaarden

* Excl. RIZIV-bijdrage (3,55%) en solidariteitsbijdrage (2%)

** De 80%-regel bepaalt het maximaal fiscaal aftrekbaar op te bouwen pensioen en houdt rekening met factoren zoals: de loopbaan, burgerlijke staat, inkomen,…etc.