Een zelfstandige krijgt gemiddeld een pensioen van ca. 758 euro (cijfers 2013). Meestal heel wat minder dan zijn of haar laatst verdiende loon. Bovendien komt door de vergrijzing van de bevolking het wettelijk pensioen alsmaar meer onder druk te staan. Als zelfstandige beschikt u over producten zoals VAPZ en IPT om uw pensioen verder op te krikken, maar kan u bijkomend ook nog aan pensioensparen doen.

Waarom kiezen voor Pensioensparen?

 1. U kiest vrij het bedrag dat u wenst te sparen (tot maximaal 950 EUR)
 2. Geen premietaksen
 3. Gunstige fiscaliteit
  • Op de premies:
   • 30% belastingvoordeel
  • Op de uitkering:
   • Slechts 10% belasting op 60 jarige leeftijd (anticipatieve heffing)
   • Storting na 60 jaar onbelast, maar genieten wel fiscaal voordeel
 4. Cumuleerbaar met andere vormen van pensioenopbouw (VAPZ, IPT)