Als u spaart, heeft u een bepaald doel voor ogen.
Afhankelijk van dit doel, wenst u defensiever of dynamischer te sparen.
Wij maken samen met u een analyse van uw beleggersprofiel, waarbij risico’s nauwgezet tegen elkaar worden afgewogen.

Aan de hand van het doel dat u voor ogen hebt en uw beleggersprofiel maken wij een spaarplan op uw maat.