De 1ste pijler van het Belgische pensioenstelsel behelst het wettelijk pensioen.
In België heeft iedereen die werkt recht op wettelijk pensioen.

Zoals bij werknemers wordt het pensioen berekend aan de hand van loopbaan, beroepsinkomen en gezinstoestand, maar toch verschillen er enkele factoren. Zo maakt men bijvoorbeeld een onderscheid tussen de beroepsinkomsten die werden geïnd vóór en vanaf 1984. De jaren voor 1984 geven recht op een bijkomend pensioen. Voor de volgende jaren wordt het pensioen berekend op basis van het werkelijke beroepsinkomen.
Dit maakt dat de berekening van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen nog een stuk moeilijker is dan deze voor werknemers.

Wat als een paal boven water staat is dat het wettelijk pensioen geenszins volstaat om de levensstandaard na pensionering te behouden.
Het gemiddeld wettelijk pensioen voor zelfstandigen bedroeg in 2013 slechts 758 euro.

Het aanvullen van uw pensioen is dus geen overbodige luxe. U beschikt daartoe over enkel fiscaal interessante mogelijkheden:

Voor meer informatie over het wettelijk pensioen kunt u de website van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandige (RSVZ) raadplegen:
http://www.inasti.be/