20151017_162321

De polissen “Alle risico’s” dekken elke schade aan eender welk voorwerp, toestel of machine dat vermeld wordt in de polis, uitgezonderd enkele uitdrukkelijk opgesomde uitsluitingen. Alles wat niet expliciet uitgesloten wordt, is verzekerd. Het is niet van belang of dit voorwerp al dan niet toebehoort aan de verzekeringsnemer.

Een gedetailleerde lijst van de te verzekeren voorwerpen met aanduiding van hun nieuwwaarde, verzekert u van een correcte tarificatie en schadevergoeding.

Het uitgangspunt is de verzekerde voorwerpen te vergoeden in nieuwvervangingswaarde. Het betreft in feite het bedrag dat noodzakelijk is om bijvoorbeeld een identiek nieuw toestel of een toestel dat dezelfde eigenschappen en dezelfde mogelijkheden biedt, te kunnen aanschaffen. Belastingen en eventuele transport- en montagekosten worden eveneens vergoed.

In bijna alle gevallen omvatten  de toegekende waarborgen diefstal door braak, brand en aanverwante gevaren, evenals beschadigingen door toevallige omstandigheden. Deze waarborgen zijn veel ruimer dan de dekkingen die gebruikelijk worden toegekend in een brandverzekeringspolis omdat men name ook de schadegevallen ten gevolge van breuk en/of onhandigheid worden gedekt.

De verzekering “Alle risico’s” komt steeds tussen in geval van schade behalve indien een bepaalde uitsluiting uitdrukkelijk in de bijzondere of algemene voorwaarden wordt vermeld (zoals eigen gebrek, slijtage,…). Kort samengevat: alles wat niet expliciet wordt uitgesloten, is gedekt.

Merk op dat de waaier aan voorwerpen die kan worden verzekerd in een polis “Alle risico’s” zeer ruim is. Het kan gaan om kunstwerken, juwelen, allerhande elektronische apparatuur, enzovoort.

Transportrisico’s kunnen eveneens worden verzekerd. Verlies of eenvoudige verdwijning kan onder bepaalde omstandigheden gedekt worden.

Op aanvraag maken wij geïndividualiseerde verzekeringsattesten.

Indien u bijkomende info of een op maat gemaakte offerte wenst, raadpleeg ons gerust via ons online contactformulier.