20151021_174732Wat is de brandverzekering?

De brandverzekering wordt ook wel de woningverzekering genoemd. Dat komt omdat ze veel meer omvat dan alleen een dekking tegen brand.

De woningverzekering vangt de gevolgen op van schade aan uw woning en de inhoud ervan. Hoewel de dekking brand centraal blijft staan in de woningverzekering is ook andere schade aan uw woning en de inhoud ervan gedekt. Bovendien dekt deze verzekering ook uw burgerlijke aansprakelijkheid wanneer uw woning en inboedel schade zouden berokkenen aan anderen. Denk bijvoorbeeld maar aan een losgekomen dakpan.

Er zijn drie soorten dekkingen in de woningverzekering:

  1. De basisdekkingen: dit is de dekking van de materiële schade die de woningverzekering biedt.
  2. De aanvullende dekkingen: dit is de extra vergoeding die de verzekeraar biedt wanneer er een schadegeval is. Als u bij hem een verzekering aangaat, geniet u automatisch van deze aanvullende dekkingen.
  3. De optionele of facultatieve dekkingen: deze dekkingen kunt u zelf extra afsluiten, bijvoorbeeld een dekking tegen diefstal.

We onderscheiden twee types brandverzekeringen: de klassieke brandverzekering of genoemde gevaren en de alle risico dekking.

Bij een klassieke brandverzekering bent u verzekerd voor alle risico’s die in de polis vermeld staan. De klassiekers zijn brand, storm en hagel, waterschade, glasbraak, elektrisch risico, rookschade, aanrijding door voertuigen, arbeidsconflicten en aanslagen en vandalisme. Elke polis bevat verplicht ook een dekking tegen natuurrampen.

De “Alle risico’s behalve” werkt net omgekeerd. U bent verzekerd voor elke plotse en onvoorziene materiële schade tenzij deze specifiek werd uitgesloten in de polis. De “Alle risico’s behalve” is hierdoor uitgebreider maar wordt dikwijls pas toegestaan vanaf een minimum verzekerd kapitaal.

Deze twee types gelden zowel voor de verzekering van het gebouw als voor de inhoud.

Waardebepaling en de evenredigheidsregel

Het is belangrijk uw woning en haar inhoud voor een correcte waarde te verzekeren. U wil immers onderverzekering vermijden zonder teveel te moeten betalen. Bij onderverzekering zal de verzekeringsmaatschappij in geval van schade immers de evenredigheidsregel toepassen en de schadevergoeding beperking in evenredigheid met het te weinig verzekerde kapitaal.

De meeste maatschappijen bieden evaluatiesystemen op basis van het aantal plaatsen of op basis van de oppervlakte om dit te vermijden. Dikwijls geld er bij toepassing van deze systemen wel een maximum verzekerde waarde per voorwerp voor de verzekering van de inhoud. Let hiervoor op indien u duurdere voorwerpen in huis heeft.

Kostbare voorwerpen en juwelen

Grotere waarden aan kunst, antiek of juwelen kan u best apart laten opnemen in uw verzekeringspolis of hiervoor een aparte “Alle risico’s” verzekering afsluiten. Indien u twijfelt aan de waarde van sommige stukken of collecties, kunnen wij u laten bijstaan door een erkend expert voor een correcte waardebepaling.

Diefstalverzekering

Het is niet aangewezen de volledige inhoud van uw woning ook tegen diefstal te laten verzekeren. De kans dat bij een diefstal uw volledige inboedel verdwijnt is immers zeer klein. De helft van de waarde zal in de meeste gevallen volstaan.

Huurder

Als huurder kan u aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het gehuurde gebouw. Lees daarom steeds goed uw huurcontract en kijk na of de verhuurder zich bij schade al dan niet op u kan verhalen. Om uw aansprakelijkheid in te dekken kan u een verzekering huurdersaansprakelijkheid afsluiten. Uw inboedel of eventuele verfraaiingswerken beschermt u door een klassieke brandverzekering.