BA-verzekering

Waarborgt de lichamelijke en stoffelijke schade van de tegenpartij(en) waarvoor men u aansprakelijk kan stellen.
Wettelijk verplichte verzekering
Typecontract volgens het KB van 14/12/1992.