fotolia_89568457Een gratis verzekering

Als u een hypothecair krediet hebt afgesloten voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning, en u aan bepaalde toetredingsvoorwaarden voldoet, dan kunt u gratis bij het Vlaams gewest de verzekering gewaarborgd wonen onderschrijven. Deze verzekering zal bij arbeidsongeschiktheid of bij onvrijwillige werkloosheid gedeeltelijk tussenkomen bij het afbetalen van uw krediet.

Belangrijk: enkel het Vlaams gewest kan beslissen over de aanvaarding of de weigering van uw dossier voor deze verzekering.

Wat zijn de voorwaarden

 1. het betreft uw enige woning gelegen in Vlaams Gewest
 2. uw aanvraag moet binnen het jaar na de eerste of enige kapitaalsopname ingediend worden
 3. u mag voor dezelfde woning nog niet eerder toegelaten zijn tot de verzekering
 4. u bezit geen andere woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik behalve woningen beschreven in art.19 in Vl. Wooncode (bv. ongeschikt verklaarde woning)
 5. u bent volledig arbeidsgeschikt en u oefent minstens 12 maanden ononderbroken een (deeltijdse)beroepsactiviteit uit (proef- of stageperiode moet voltooid zijn; uitzendcontracten uitgesloten)
 6. zelfstandigen moeten minstens sinds 12 maanden hun zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen
 7. u hebt een hypothecair krediet afgesloten voor het bouwen, het kopen of het kopen met renoveren van minstens min. 50.000 EUR
 8. u hebt een krediet afgesloten uitsluitend voor renovatie van minstens 25.000 EUR
 9. er zijn geen inkomstengrenzen behalve als u leent voor nieuwbouw waarvoor de bouwvergunning vóór 1 januari 2012 werd aangevraagd en waarvan het primair energieverbruik hoger ligt dan E70.
 10. de geschatte verkoopwaarde is maximaal 320.000 EUR of 368.000 EUR in bepaalde gemeenten van arrondissement Halle-Vilvoorde en Leuven:
 • alle gemeenten in het arrondissement Halle – Vilvoorde (waaronder enkele faciliteitengemeenten in de Brusselse Rand): Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst
 • enkele gemeenten arrondissement Leuven: Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

Kredieten die niet in aanmerking komen

 • herfinancieringen
 • overbruggingskredieten
 • ontoereikend of overschrijdend kredietbedrag (zie hierboven)
 • louter aankoop bouwgrond
 • kredieten afgesloten op naam van een rechtspersoon, of (deel) gebouw bestemd voor handels- of beroepsdoeleinden.

Tegemoetkoming

 •  maximaal gedurende 18 opeenvolgende maanden bij onvrijwillige werkloosheid en maximaal 36 opeenvolgende maanden bij arbeidsongeschiktheid
 • bedraagt max. 500 EUR of 600 EUR (energiezuinige woningen lager of gelijk aan E70) per maand, maar kan ook minder zijn afhankelijk van werkelijk geleden inkomstenverlies
 • beperkt tot 70% het 1ste jaar, tot 56% het 2de jaar en tot 42% het 3de jaar.
 • wordt rechtstreeks betaald door de verzekeraar aan de kredietverstrekker
 • de bekomen tegemoetkoming moet achteraf niet terugbetaald worden.

Looptijd en wachttijd

 • de verzekering loopt over een periode van 10 jaar
 • de wachttijd is 3 maanden

Hoe aanvragen?

Uw aanvraag moet ingediend worden bij het Vlaams gewest. Op www.wonenvlaanderen.be vindt u het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting terug.
Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier liefst per aangetekend schrijven naar Wonen Vlaanderen:
Wonen Vlaanderen – dienst verzekering gewaarborgd wonen
Koning Albert II-laan 19 bus 40
1210 Brussel
Tel: 02/553 82 98

Hoe een tegemoetkoming aanvragen bij onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid?

Bij toelating tot de verzekering gewaarborgd wonen, hebt u van verzekeraar een polis ontvangen waarin de contactgegevens alsook de procedure vermeld staan.

Contacteer ons voor een persoonlijk advies. Klik hier om ons te contacteren.