Bijna elke ondernemer beschouwt een degelijke brandverzekering als een evidentie. Logisch, het patrimonium van een onderneming is immers vaak het resultaat van jarenlange inspanningen en investeringen. Dit moet dan ook op een correcte manier beschermd worden. Een aangepaste brandverzekering zorgt ervoor dat eventuele materiële schade is afgedekt.

Wat veel ondernemers onderschatten is dat bijna elke materiële schade ook economische en commerciële gevolgen heeft. Ook al zorgen uw makelaar en verzekeringsmaatschappij voor een snelle schaderegeling, een vermindering of zelfs stopzetting van de activiteit zal altijd financiële gevolgen hebben.

Een kort voorbeeld kan dit het best illustreren:

Door een brand wordt een deel van een productiehal en een machine beschadigd. De brandverzekeraar zal de schade aan de hal en de machine betalen, maar de herstelling van het gebouw en het vervangen van de machine vragen tijd. De normale productie zal hierdoor verminderen of stilvallen terwijl alle vaste kosten blijven doorlopen. De inkomsten zullen onmiddellijk dalen. Door(dat contractverplichtingen niet of niet tijdig kunnen worden nagekomen, kan het bedrijf zelfs zijn klanten verliezen.

Een brand kan dus de financiële draagkracht en zelfs het voortbestaan van een onderneming in gevaar brengen.

Een aanvullende bedrijfsschadeverzekering verzekert het winstverlies en de vaste kosten van een onderneming en dekt ook eventuele bijkomende kosten die gemaakt werden om de schade te beperken. Ze beschermt het bedrijf dus tegen de financiële gevolgen van een verzekerde materiële schade.