Jouw comfort is onze zorg!

Onze Missie

Onze klanten begeleiden en adviseren, om op de meest efficiënte, comfortabele en kostenbesparende manier hun risico’s te beheren. Toch een schadegeval?  We doen er alles aan om de hinder voor onze klant te minimaliseren. We houden onze klanten op de hoogte van de vorderingen in het dossier en staan hen bij waar kan. Zo komen we indien nodig ook graag langs.

Onze Visie en kernwaarden

U hebt onze Aandacht

Voor ons staat de klant steeds centraal. Voor elke klant (particulier of onderneming) vertrekken we steeds vanuit een grondige analyse van zijn behoeften, wensen en middelen van de klant.

Kwaliteit staat voorop

ZAO is een oud Grieks begrip dat staat voor de voortdurende zoektocht naar vernieuwing en verbetering. Deze zoektocht naar optimalisatie zetten we vooral in om onze efficiëntie en service te verbeteren.

Door middel van opleidingen, uitwisseling van ervaringen, het inspelen op de veranderende technologie en de marktsituatie, reiken  we de best passende oplossingen aan.

Flexibiliteit en Creativiteit

Wij beschouwen elk probleem als een uitdaging. Een pasklare oplossing ligt vaak niet voor de hand. We benaderen dan ook vaak de problemen vanuit een creatieve invalshoek. Om iemand echt te helpen leveren wij graag een extra inspanning.

Integriteit en Onafhankelijkheid

ZAO werkt volledig onafhankelijk, wat ons spectrum aan oplossingen maximaliseert. Elke samenwerking, zowel met klanten als maatschappijen, wordt gedragen door openheid en loyaliteit.

Comfort

Het comfort van de klant is onze grootste zorg.
Zo kan de klant zich focussen op wat echt belangrijk voor hem is.