Waarom een cyberpolis de beste bescherming is voor uw bedrijf

“Stel: een computervirus legt uw productielijn drie weken lam. Een systeemcrash vernietigt alle data in uw database. Een medewerker klikt ongewild op een besmette link en maakt alle documenten in uw cloud onleesbaar.”

Hebt u al eens berekend wat de mogelijke impact is van zo’n cyberincident? Wij deden het voor u.

U verliest meer dan alleen geld

Het is niet omdat u een kmo bent, dat uw bedrijf niet in het vizier komt van cybercriminelen. Integendeel. Grote ondernemingen met een grote potentiële buit zijn doorgaans hyperbeveiligd. Een kmo is dan een veel makkelijker doelwit. De winst voor de hacker zit in het grote aantal kmo’s met een zwakkere IT-beveiliging.

Een cyberincident zorgt voor heel wat imagoschade en financiële katers:

  • de continuïteit van uw bedrijf is in gevaar
  • u krijgt een slechte naam
  • de relaties met uw klanten staan onder druk
  • u krijgt te maken met afpersing
  • u bent verwikkeld in langdurige juridische procedures

Met CyberContract verzekert u uw bedrijf tegen élk cyberincident. En vooral: u vermijdt dat u geld, tijd en uw goeie naam verliest.

Hoe goed zijn uw bedrijfsgegevens beveiligd?

Weet u wat te doen in geval van een cybercrisis?
En wat is vandaag de impact van een cyberaanval op uw bedrijf?


Cybertest

Met deze 5 simpele tips verkleint u de kans op een cyberincident

1. INFORMEREN

Weet wat de risico’s zijn op het internet. Weet wat de risico’s zijn voor uw IT-infrastructuur. Lees artikels, volg blogs en contacteer in geval van een cyberincident direct de hotline van CyberContract.

2. BEWUSTMAKEN

Train uw medewerkers, leer potentiële dreigingen herkennen, schrijf voor hoe ze moeten reageren bij een incident en installeer zo een cultuur van cyberveiligheid in uw bedrijf.

3. BEVEILIGEN

Installeer een goede firewall en virusscanner, en update ook alle security patches van alle software op alle toestellen in uw bedrijf. Maak ook back-ups van uw data en documenten en zorg dat iedereen alle gemaakte afspraken qua veilig internetgebruik naleeft.

4. CONTROLEREN

Zorg dat u weet wie van uw medewerkers waar precies toegang toe heeft. Check ook of uw werknemers alleen de software gebruiken waarvoor uw bedrijf een licentie heeft, en of ze ook alleen door het bedrijf toegelaten toestellen gebruiken.

5. VERZEKEREN

Uw IT-infrastructuur is een kritiek onderdeel van uw bedrijf. Een vastberaden hacker houdt u dan wel nooit helemaal tegen, toch zorgt een verzekering van CyberContract dat het voortbestaan van uw bedrijf niet bedreigd is.

De meest volledige dekking

GDPR en uw bedrijf?

U hebt er ongetwijfeld al over gehoord. De General Data Protection Regulation is de nieuwe Europese privacyrichtlijn die bepaalt hoe bedrijven en organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens, met een focus op privacy, veiligheid en het verantwoord omgaan met data. Maar wat zijn nu de gevolgen voor uw bedrijf?

Buiten het feit dat u zonder toestemming niet zomaar alle gegevens van klanten mag opslaan, moet u die gegevens ook beschermen.

Hoge boetes

Een cyberincident kan ervoor zorgen dat u de persoonsgegevens van uw klanten ongewild verspreidt. En dat uw bedrijf een (zware) administratieve wordt opgelegd. Deze boete kan oplopen tot zelfs 4% van uw wereldwijde jaaromzet of 20 miljoen euro.

Dekken mijn huidige verzekeringen mijn cyberschade dan niet?

EERLIJK? NEEN.

Vaak is de schade die u oploopt bij een cyberincident helemaal niet of maar gedeeltelijk gedekt door uw huidige verzekeringen.

UW BRANDVERZEKERING?

Materiële schade is niet het grote risico voor uw bedrijf. Een nieuwe computer koopt u in feite zonder na te denken. Maar het zijn de processen en de gegevens op de toestellen die kritisch zijn voor uw bedrijf en die véél hogere herstelkosten met zich meebrengen. Kosten die uw brandverzekering niet dekt, maar uw cyberpolis wél.

UW AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING?

Als cyberrisico’s al niet volledig uitgesloten zijn, komt uw aansprakelijkheidsverzekering enkel tussen als uw fout bewezen is. Maar wie is schuldig aan een virus dat schade aanricht? Dat is moeilijk te bepalen. 24/7 BIJSTAND? Uw verzekeraar komt ongetwijfeld niet mee blussen als uw pand in brand staat. De CyberContract-hotline haalt bij een cyberincident wél de hete kastanjes voor u uit het vuur. Zo snel mogelijk, en dat 24/7.

Met cybercontract verzekert u zich tegen 3 soorten cyberrisico’s:

  • Vermeende inbreuken op de bescherming van persoons- & bedrijfsgegevens
  • Systeemfalen
  • Beveiligingsfouten

Bijvoorbeeld hacking, cyberafpersing, een DOSaanval, ontvangen of verzenden van kwaadaardige codes, ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van uw computersysteem, het verspreiden van vertrouwelijke data door diefstal of verlies van hardware, een onbedoelde en ongeplande uitval van uw computersysteem, vernietiging / wijziging /verstoring / beschadiging /verwijdering van data…

Deze cyberverzekering is een 100% Belgisch initiatief. CyberContract werkt samen met de beveligingsexperten van de grootste Belgische IT-groep en met juristen gespecialiseerd in cyberwetgeving en data-aansprakelijkheid.

Vraag hier uw tarief op maat aan!