Efficiënt, transparant en budgetvriendelijk vlootbeheer op maat

Waar velen binnen het beheer van autovloten uitgaan van de gekende TCO, gaat Xyrus verder.
Wij gaan voor een “Total Care of Mobility” en zorgen voor een volledige outsourcing van uw vlootbeheer.

We starten hierbij steeds met een grondige analyse van alle facetten van de bestaande vloot. Rekening houdend met de specifieke behoeften van uw onderneming, garandeert Xyrus een uniforme organisatie van het beheer en een efficiënt schademanagement.

Door onze duidelijke en rechtstreekse communicatie met de bestuurders verhogen we de betrokkenheid van uw medewerkers en besparen we elke vlootbeheerder heel wat administratieve en organisatorische problemen.

ONZE DIENSTEN:

 • VLOOTVERZEKERING
 • SCHADEBEHEER
 • 24/24 & 7/7 BIJSTAND
 • STURING & COÖRDINATIE HERSTELLINGEN
 • PRIJSCONTROLE
 • REBILLING
 • RAPPORTERING OP MAAT
 • EXPERTISE
 • BEGELEIDING BESTUURDERSWISSEL
 • BEGELEIDING END OF USE
 • UNIEKE CLAIMSMATE

GRONDIGE ANALYSE

We maken een analyse van de bestaande situatie binnen uw onderneming gebaseerd op de gegevens die u ons aanlevert en onze ervaring binnen de sector.
Hierbij kunnen alle facetten van het vlootbeheer worden betrokken

ADVIES & OFFERTE

Op basis van deze analyse formuleren we een advies op maat van uw onderneming. De optimalisatie van de interne werking en een verlaging van de totale kost staan hierbij centraal.

Eerlijk is eerlijk. Indien onze analyse geen duidelijk aantoonbare verbeteringen of besparingen oplevert, hoeft u ons ook niet te vergoeden voor het geleverde werk.

Indien we wel een relevante besparing kunnen aantonen willen we deze natuurlijk graag met u realiseren.

ONZE TROEVEN

24/24 DIENSTVERLENING

We zorgen voor een volledige ondersteuning van de bestuurder. De mobiliteit van uw werknemers is 24/24 en 7/7 verzekerd.
Bij elke tussenkomst zorgen we door middel van gerichte vragen voor een snelle opstart van de procedure en helpen we u weer op weg.

UNIEKE CLAIMSMATE©

Een voorbeeld van functionele communicatie. Elke ClaimsMate© bevat naast alle richtlijnen en contactgegevens ook 2 stickers waarop alle vaste gegevens van de wagen staan voorgedrukt. Zo moet u niet meer op zoek gaan in uw autopapieren en bent u zeker dat de gegevens correct en leesbaar zijn. De achterzijde biedt u een leidraad bij het invullen van het ongevalsformulier.

UNIFORMITEIT

Xyrus wordt het enige aanspreekpunt voor alle bestuurders. Slechts één centraal telefoonnummer dat wordt vermeld op elke ClaimsMate© en op de persoonlijke bijstandskaartjes.
Een gelijke procedure voor elke wagen onafhankelijk van de herkomst of de leasemaatschappij.

TRANSPARANTIE

Ons eigen ontwikkeld beheerspakket is aanpasbaar aan de veranderende behoeftes van het beheer en van de klanten.
Elke vlootverantwoordelijke heeft via een persoonlijke login rechtstreekse toegang tot dit pakket en kan op die manier steeds rapporten raadplegen of de stand van individuele dossiers nakijken.

UW VOORDELEN

MEER TIJD

De outsourcing van het beheer draagt bij tot een substantiële verlaging van de werklast waardoor u meer tijd kan besteden aan uw core business.

KORTINGEN

U profiteert rechtstreeks van alle kortingen die ons worden toegekend door de toeleveranciers.

RAPPORTERING OP MAAT

Onze rapportering is volledig op maat. U blijft van alles op de hoogte via periodieke rapporteringen of rapporten per schade of per voertuig.

COMMUNICATIE

Door onze rechtstreekse communicatie met de bestuurders verhogen we de betrokkenheid van uw werknemers en beperken we de werkdruk bij uw vlootverantwoordelijke en/of HR medewerkers.

DUIDELIJKHEID

Zowel ons beheer als onze facturatie zijn zo transparant mogelijk. U heeft toegang tot onze database en kan deze steeds raadplegen.
De facturatie kan gecentraliseerd worden of opgedeeld worden per kostencenter