Geschreven in Actueel

Bijstandsverzekeringen voor mensen met diabetes

In vele omstandigheden dekt een verzekeraar risico’s indien deze nog niet aanwezig waren voor het afsluiten van een verzekeringscontract. Het gevolg hiervan is dat mensen die diabeet zijn op het ogenblik van het afsluiten van een verzekering, waar ziektekosten in gedekt zijn de gevolgen van het diabeet zijn, uitgesloten wordt omdat men reeds diabeet was van voor men de verzekering afsloot.

Zao heeft met zijn bijstandsverzekering bijzondere overeenkomsten afgesloten zodat dit duidelijk is onder welke voorwaarden men  onbetwistbaar verzekerd is. ZAO heeft zelfs een polis ontwikkeld met een uiterst concurrentiële premie waar de diabeet geen enkele uitsluiting heeft.