Geschreven in Financieel & pensioen

In het verleden werd vaak een onderscheid gemaakt in de bijdragen van groepsverzekeringen tussen arbeiders en bedienden. Zo werd bijvoorbeeld enkel voor (een deel van) de bedienden een groepsverzekering afgesloten en niet voor de arbeiders, of was er een pensioentoezegging voor de ganse onderneming maar was er een verschil in bijdragen tussen arbeiders en bedienden.

Sinds 1 januari 2014 werden al een aantal maatregelen van kracht waardoor belangrijke ongelijkheden tussen arbeiders en bedienden op vlak van carenzdag en opzegtermijnen werden weggewerkt.
Een wet van 5 mei 2014 bepaalt dat nu ook de verschillen in behandeling op vlak van aanvullende pensioenen geleidelijk aan zullen moeten worden weggewerkt.

Het blijft uiteraard wél mogelijk om verschillende categorieën te voorzien binnen de pensioentoezeggingen, voor zover geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen “arbeider” en “bediende”.

De wetgeving treedt in werking op 1 januari 2015 en de doorvoering ervan zal geleidelijk aan plaatsvinden, waarbij 3 periodes onderscheiden worden.

Geleidelijke wegwerking: 3 periodes

Periode N1 (tot 01/01/2015)

Tot 01/01/2015 verandert er niets. Een verschil in behandeling is tijdens deze periode nog steeds geoorloofd, wordt dus niet als discriminerend beschouwd en kan principieel niet aangevochten worden.

Periode N2

Nieuwe groepsverzekeringen mogen binnen deze periode geen verschil van behandeling tussen arbeiders en bedienden bevatten, behalve om een bestaand verschil te verminderen of weg te werken. De toekenning van identieke voordelen aan de groep die tot dan toe benadeeld was is toegestaan, maar geen verplichting.

Binnen periode N2 worden 2 fases onderscheiden.

Fase 1: de sectoren (tot 01/01/2023)

De sectoren zijn eerst aan zet. Zij krijgen tot 01/01/2023 de tijd om de verschillende behandeling tussen arbeiders en bedienden aan te pakken.

Fase 2: de ondernemingen (tot 01/01/2025)

De ondernemingen krijgen twee jaar langer de tijd, tot 01/01/2025, om de verschillen aan te pakken. Werkgevers mogen echter zelf al het initiatief nemen om eventuele verschillen weg te werken.

Periode N3 (vanaf 01/01/2025)

In januari 2025 is een “cut-off date”, de echte afsluitingsdatum.
Een bestaand verschil in pensioentoezeggingen tussen arbeiders en bedienden is verboden en zal worden beschouwd als discriminatie.