Vraagt u zich soms ook af welke soorten verzekeringen bij uw levensstijl passen? Of raakt u niet wegwijs in welke verzekeringen verplicht zijn en welke niet?

Omdat ZAO Verzekeringen u graag wegwijs wenst te maken in dit aanbod aan verzekeringsproducten en u een antwoord wil bieden op een aantal vragen, kan u hieronder onze FAQ terugvinden. De vragen staan per soort verzekering gecategoriseerd.

Heeft u een vraag die u hieronder niet kan terugvinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Vragen over ZAO Verzekeringen:

Vragen over sparen – algemeen:

Vragen over pensioensparen:

Vragen over uw werkgever die voor u aan pensioensparen doet:

Vragen over levensverzekeringen:

Vragen over schuldsaldoverzekeringen:

Vragen over arbeidsongeschiktheid:

Vragen over hospitalisatieverzekeringen:

Vragen over familiale verzekeringen:

Vragen over brandverzekeringen:

Vragen over autoverzekeringen en omniumverzekeringen:

Vragen over rechtsbijstandverzekeringen:

Vragen over motorhome verzekeringen:

Vragen over reisverzekeringen:

Vragen over gehuurde machines:

Waarom kiezen voor ZAO?

ZAO heeft meer dan 50 jaar ervaring als verzekeringsmakelaar en toch zijn wij één van de jongste spelers op de markt van de motorhomeverzekeringen. Wij zijn de uitdager en we zijn zeer ambitieus. (Lees meer)

Is ZAO niet te ver?

Voor de bespreking van uw verzekeringen of in geval van schade komen wij steeds bij u langs. Bovendien kan u altijd een persoonlijke offerte laten uitwerken via het online aanvraagformulier. Voor wie graag even langskomt in één van onze kantoren: de koffie staat klaar.

Hoeveel kan ik als voorschot opnemen?

Het bedrag waarover u kunt beschikken verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Meestal bedraagt dit ca. 60% van de opgebouwde spaartegoeden.

Waar kan ik een voorschot voor gebruiken?

U kunt een voorschot aanwenden ter financiering van aankoop, verbouwing of verbetering van vastgoed gelegen in de Europese Economische Ruimte.

Wat betekent ‘reserve’?

Dit zijn de opgebouwde spaartegoeden + intresten + winstdeelneming

Hoe kom ik tot mijn pensioenkapitaal?

Het pensioenkapitaal is de schatting van het eindkapitaal samengesteld door de reeds uitgevoerde én toekomstige stortingen in uw groepsverzekering + intresten + een schatting van winstdeelname.

Ik word zelfstandige. Heb ik de mogelijkheid verder te sparen?

Als zelfstandige beschikt u over andere fiscaal interessantere pensioenoplossingen. Het Vrij aanvullend pensioen zelfstandige (VAPZ) en de Individuele pensioentoezegging (IPT) zijn de fiscaal meest interessante oplossingen voor u.

Mijn pensioen laten uitbetalen in rente of kapitaal, wat is het verschil?

Wanneer u kiest voor de uitbetaling in kapitaal, zal u een eenmalige som ontvangen. Indien u kiest voor rente, ontvangt u gedurende een bepaalde tijd periodieke uitbetalingen.

Vanaf wanneer kan ik mijn pensioenkapitaal opnemen?

Vanaf uw 60 jaar kunt u uw pensioenkapitaal opvragen. Voor de leeftijd van 60 jaar is dit wettelijk niet toegestaan. (Meer lezen)

Wanneer hebt u recht op een vervroegd pensioen?

De pensioenhervorming wijzigt niks aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. (Lees meer)

Kan ik mijn pensioenspaarfonds dat loopt via mijn bank omzetten naar een verzekering pensioensparen?

Het geld van uw pensioenspaarfonds overhevelen van de bank naar een gelijkaardig verzekeringsproduct is geen goede zaak. (Lees meer)

Ik werk deeltijds. Heeft dit invloed op mijn groepsverzekering?

Deeltijds werken heeft invloed op de bijdrage, in die zin dat de jaarlijkse bijdrage wordt vermenigvuldigd met het tewerkstellingspercentage dat voor u van toepassing is.
Werkt u bijvoorbeeld 4/5 (of 80% tewerkstellingspercentage) zal uw jaarlijkse bijdrage vermenigvuldigd worden met 0,8.

Wat is inpandgeving?

U kan uw groepsverzekering in pand geven bij de financiële instelling die u een krediet verstrekt. De groepsverzekering dient in deze constructie slechts als waarborg voor de terugbetaling van deze lening.

Kan ik vóór einddatum tegoeden uit mijn groepsverzekering opnemen?

Dat kan, maar enkel in de vorm van het voorschot op de groepsverzekering. (Meer lezen)

Kan ik zelf bijdragen betalen in mijn groepsverzekering?

Sommige groepsverzekeringsplannen voorzien in een eigen bijdrage van de werknemer. In de groepsverzekeringsplannen waarin dit niet voorzien is, heeft u geen mogelijkheid om zelf bij te dragen in de groepsverzekering.

Vanaf wanneer heb ik recht op een groepsverzekering?

U heeft recht op een groepsverzekering wanneer er binnen de onderneming waarvoor u werkt, en binnen de categorie waartoe u behoort (bijvoorbeeld ‘bedienden’) een groepsverzekeringsplan bestaat.

Vanaf wanneer ontvang ik een uitkering op mijn groepsverzekering?

Uiteraard ontvangt u slechts een uitkering wanneer u een aanvullende waarborg ‘arbeidsongeschiktheidsrente’ onderschreven heeft. (Meer lezen)

Wat gebeurt er met mijn groepsverzekering als ik uit dienst treedt bij de onderneming?

U heeft in dat geval drie keuzes: (Lees meer)

Wat houdt mijn groepsverzekering precies in?

De groepsverzekering dient in eerste instantie voor de opbouw van pensioen. Bovendien kunnen er aanvullende verzekeringen, zoals een gewaarborgd inkomen of overlijdensverzekering mee in de groepsverzekering vervat zitten. De waarborgen waarvoor u precies verzekerd bent, vindt u terug op uw pensioenfiche.

Wat kost een voorschot op de groepsverzekering mij?

Er zijn twee soorten voorschotten: (Lees meer)

Welke aanvullende verzekeringen kan ik binnen mijn groepsverzekering afsluiten?

Welke aanvullende verzekeringen u in uw groepsverzekering kan/mag opnemen hangt af van het groepsverzekeringsreglement. Deze moet de mogelijkheid stellen aanvullende verzekeringen te kunnen afsluiten. (Lees meer)

Welke waarborgen moet ik afsluiten?

U kunt de aanvullende verzekeringen in uw groepsverzekering volledig zelf samenstellen (in geval van een ‘cafetariaplan’).
Dit is dus voornamelijk uw eigen keuze, echter kan uw verzekeringsmakelaar u wellicht verder helpen bij het maken van de correcte keuze.

Wie betaalt de bijdragen?

De werkgever betaalt de bijdragen in uw groepsverzekering.
In sommige pensioencontracten wordt in additie op de werkgeversbijdrage ook een bijdrage door de werknemer toegepast.

Kan ik zelf nog – fiscaal gunstig – sparen, als ik ook een groepsverzekering heb?

Dat is zeker mogelijk. U beschikt nog over de mogelijkheden om aan pensioensparen of lange termijnsparen te doen. Beide pensioenoplossingen bieden 30% fiscaal voordeel op de gestorte premies.

Wat is een ‘cafetariaplan’?

Een cafetariaplan biedt u de mogelijkheid om in uw groepsverzekering aanvullende verzekeringen te laten opnemen. (Lees meer)

Een te hoog BMI, heeft dat gevolgen op verzekeringsvlak?

Het berekenen van een premie wordt altijd gebaseerd op het risico die de verzekeraar zal nemen. (Lees meer)

Zelfdoding van de verzekerde, dekt de levensverzekering dit?

Ja, een levensverzekering keert uit bij zelfdoding. Deze levensverzekering moet echter wel een overlijdingsdekking bevatten. (Lees meer)

Kan ik via een levensverzekering minder belastingen betalen nu mijn woning afbetaald is?

Het fiscale voordeel voor de woonbonus wordt inderdaad in dezelfde rubriek ingebracht als dat voor langetermijnsparen. (Lees meer)

Het overlijden van een familielid, welke documenten moeten in orde worden gebracht voor de levensverzekeraar?

Je moet het overlijden van het familielid bewijzen door middel van een akte van overlijden. (Lees meer)

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een verzekering die u kunt nemen wanneer u een woonkrediet aangaat. (Lees meer)

Wat houdt de ‘arbeidsongeschiktheidsrente’ in?

De waarborg ‘arbeidsongeschiktheidsrente’ zorgt ervoor dat, wanneer u langdurig niet kan werken door een ziekte of een ongeval, de beperkte uitkering van de ziekenkas wordt aangevuld met een extra uitkering vanuit de groepsverzekering. De uitkering van de ziekenkas is in vele gevallen onvoldoende om het levensonderhoud op peil te houden.

Wat houdt de waarborg ‘premievrijstelling’ in?

Wanneer iemand langdurig ziek is, heeft hij/zij gedurende de eerste maand van de arbeidsongeschiktheid nog recht op ‘gewaarborgd loon’ van zijn/haar werkgever. (Lees meer)

Valt plastische chirurgie onder de hospitalisatieverzekering?

Als dit gaat om een reconstructieve ingreep. Dit betreft een ingreep om lichamelijke letsels als gevolg van ongeval, ziekte of aangeboren afwijking te herstellen of tot minimale schade te herleiden. (Lees meer)

Dekt de hospitalisatieverzekering mijn behandeling in elk ziekenhuis?

Ja, in België hebt u vrije keuze bij welk ziekenhuis u de behandeling wenst uit te voeren. (Lees meer)

Verandering van de werksituatie, verandering van de hospitalisatieverzekering?

Beschikt u nu over een hospitalisatieverzekering voorzien door uw huidige werkgever? (Lees meer)

Wat is een gezinsverzekering en welke waarborgen biedt ze?

Een gezinsverzekering staat in de volksmond bekend als “de familiale” en wordt vaak ook omschreven als Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering of kortweg BA Familiale of soms ook als de Verzekering Privéleven. (Lees meer)

Is de brandverzekering verplicht en waaraan moet ze voldoen?

De brandverzekering, ook wel de woonverzekering genoemd, is geen verplichte verzekering. Het is dus niet “de Wet” die u oplegt om als eigenaar of huurder een brandverzekering af te sluiten. Dat zoveel Belgen er toch één hebben is dan ook enkel een kwestie van gezond verstand. (Lees meer)

Ik ga verhuizen en tijdens het opknappen van de nieuwe woning huur ik ook nog mijn oude verblijf. Moet ik dan twee brandverzekeringen nemen?

Wanneer u gaat verhuizen/bouwen is er meestal een periode waarin u tegelijk twee woningen “bezet”. Gelukkig houden de verzekeringsmaatschappijen rekening met die mogelijkheid die inderdaad maar al te vaak voorkomt. (Lees meer)

Ik verhuur een pand aan mijn kinderen, wie moet dan een brandverzekering nemen?

Indien u zelf een brandpolis hebt voor het betreffende pand, dan passen de verzekeraars in principe automatisch een afstand van verhaal toe als er een verwantschap van de eerste graad bestaat (in het kort: dit betekent dat de maatschappij zich niet tegen de huurder zal keren ingeval van schade). (Lees meer)

Wat is een verzekering BA Motorrijtuigen?

De BA Motorrijtuigen wordt in de volksmond meestal omschreven als een “autoverzekering”. En dat klopt natuurlijk ook maar een BA Motorrijtuigen is eigenlijk meer dan dat. (Lees meer)

Is een autoverzekering verplicht?

Wat de meeste mensen als een autoverzekering omschrijven wordt door de wetgever aangeduid als de BA Auto (Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto). Dit is een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen conform de wet van 14/12/1992 en vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden. Het antwoord is dus een volmondig ja. (Lees meer)

Ben ik verzekerd bij een proefrit met een wagen van de garage?

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt de stoffelijke schade aan de wagen van de garage, evenals ook uw lichamelijke schade. U bent wettelijk verplicht om de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan. (Lees meer)

Autopapieren gestolen of verloren, wat nu?

Bij verlies of diefstal: aangifte doen: bij de politie. (Lees meer)

Heeft een verkeersboete impact op uw autoverzekeringspremie?

Neen, als wij spreken over een verkeersboete die u per post ontvangt dan heeft dit geen impact op uw autoverzekeringspremie. (Lees meer)

Waarom kost een autoverzekering veel geld?

De verzekeringsmaatschappijen doen dit uit voorzorg en preventie, ze moeten daarbij ook hun maatschappelijke rol vervullen. (Lees meer)

Na een ongeval in recht, uitbetaling schadebedrag? Of verplichte herstelling van het voertuig?

U bent niet verplicht om uw voertuig te laten herstellen. (Lees meer)

Ik heb een verkeersongeval in het buitenland. Wat nu?

Het Europees aanrijdingsformulier is hierbij van groot belang. Dit formulier is binnen elke lidstaat van de Europese Unie gelijk opgesteld zodat deze voor weinig taalproblemen kan zorgen. (Lees meer)

Mijn wagen is reeds 4 jaar oud, is het nog interessant voor mij om een omniumverzekering aan te gaan?

Een omniumverzekering kan zeker interessant zijn. Als de wagen veel schade heeft bij een ongeval, dan zult u zonder de omniumverzekering zowel de schade van uw wagen, als uw financiering moeten betalen. (Lees meer)

Is de uitrusting van een auto ook inbegrepen in de omniumverzekering?

Ja, de noodzakelijke uitrustingen zijn inbegrepen. (Lees meer)

Wat is het verschil tussen een beperkte en volledige omniumverzekering?

Een volledige omnium omvat de waarborgen: brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, bijkomende gevaren & eigen schade. (Lees meer)

Wat is de rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekeringspolis die u toelaat om allereerst uw rechten te kennen en indien nodig en volgens de bepalingen van uw polis die rechten ook te verdedigen. (Lees meer)

Waarom kiezen voor een specialist in motorhome verzekeringen?

Uw motorhome is een belangrijke investering die op een juiste en degelijke manier dient verzekerd te worden. De meeste verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars beschikken niet over de juiste kennis of een aangepaste dekking om uw motorhome optimaal te beschermen. (Lees meer)

Ik heb een doorlopende reisverzekering, bijstand en annulering inbegrepen. Als ik een weekendje erop uit trek in België, geldt mijn reisverzekering dan ook?

Een doorlopende reisverzekering – met dekkingen bij annulering, nood aan bijstand en/of bagageproblemen – geldt, zoals de naam zelf zegt, voor een volledig kalenderjaar en is geldig in België en in het buitenland voor zover die dekkingen voorzien zijn in uw verzekering. (Lees meer)

Aan welke voorwaarden moeten (gehuurde) machines voldoen die ik in mijn bedrijf gebruik?

Heel wat ondernemers gebruiken eigen machines maar doen ook geregeld beroep op machines die ze huren. Denk maar aan een tuinaannemer die niet elke dag een grote kraan nodig heeft, maar hier enkel van gebruik maakt als er eens een volledig nieuwe tuin moet aangelegd worden. (Lees meer)