Geschreven in Brand en diefstal


diefstalverzekering

Bent u eigenlijk goed verzekerd als een inbreker uw inboedel zou meenemen? Dus niet alleen voor de schade van de inbraak, maar ook voor de waarde van uw spullen? In dat geval beschikt u over een aanvullende diefstalverzekering, bovenop uw brandverzekering. Beide verzekeringen zijn niet verplicht, maar eigenlijk onmisbaar voor een volledige dekking van de schade na inbraak!

Wat is de meerwaarde van een diefstalverzekering?

Een diefstalverzekering vergoedt de waarde van (een gedeelte van) de gestolen goederen na een inbraak. Een aantal diefstalverzekeringen biedt zelfs de mogelijkheid om naast de verzekering ook gebruik te maken van een extra service die 24/7 beschikbaar is voor het herstellen van schade na inbraak. Zo wordt bijvoorbeeld de opengebroken deur of het ingeslagen glas per direct gerepareerd of vervangen.

Welke dekking voorziet een brandverzekering?

De brandverzekering is veel breder dan een verzekering tegen brand en wordt daarom ook vaak een ‘woningverzekering genoemd. In tegenstelling tot de diefstalverzekering, vergoedt de brandverzekering na inbraak enkel de materiële schade aan uw onroerend goed en inboedel. Een brandverzekering dekt altijd de materiële schade aan uw woning, ontstaan door de volgende oorzaken:

  • Brand, explosie of een implosie, rook– en roet;
  • Inslag door bliksem;
  • Een dier of door een auto na een botsing met een dier;
  • Een luchtvaartuig;
  • Aanslagen en arbeidsconflicten (ook terrorisme);
  • Storm– en hagel, sneeuw & ijs die door druk schade veroorzaken aan uw dak;
  • Natuurrampen, een omgevallen boom op het gebouw;
  • Waterschade;
  • Glasbreuk;
  • Stookolieschade;

Een brandverzekering vergoedt echter nooit de waarde van een gestolen goed bij een inbraak! De schade die door een inbreker wordt veroorzaakt aan uw woning of inboedel wordt echter wel vergoed. Het is dus ten zeerste aangeraden om ook een diefstalverzekering af te sluiten, in aanvulling op uw brandverzekering.

Wenst u meer advies over de diefstalverzekering?

Wij helpen u graag bij de keuze van een diefstalverzekering die volledig voldoet aan uw behoeften. Daarnaast adviseren we u eveneens over de dekkingen van uw huidige verzekeringen. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar kan u bij ons altijd een advies op maat verwachten. Zo weet u zeker dat alles goed geregeld is als het ooit onverhoopt mis gaat.