Geschreven in Gezondheid


hospitalisatieverzekering van het werk

U bent een fervent jogger, maar sukkelt de laatste tijd met sportblessures en ontstoken gewrichten. U hebt dit onder controle met het nemen van de nodige ontstekingsremmers na enkele bezoeken aan uw huisarts en orthopedist. Tijdens uw werk echter gaat het plots helemaal fout. U scheurt uw achillespees tijdens het wandelen naar de vergaderzaal.

Vermits dit ongeval zich tijdens uw werk voordoet, komt de polis arbeidsongevallen van de werkgever tussen… Of toch niet?

Bijkomende polis afsluiten

De polis arbeidsongevallen komt alleen tussen op weg van en naar, tijdens, maar ook ‘door’ het werk. Het ongeval mag geen lichamelijke oorzaak zoals ziekte tot aanleiding hebben. Indien blijkt dat er al een voorgeschiedenis was van blessures en er geen elementen die inherent zijn aan uw werk (bijvoorbeeld een obstakel in de wandelgang dat u deed struikelen) hebben geleid tot het ongeval, zal u zich op deze polis niet kunnen beroepen.

Het is daarom dus altijd raadzaam om bijkomend een hospitalisatiepolis af te sluiten, ook al voelt u zich op het moment van de intekening kiplekker en gezond (voor zover de werkgever dit niet reeds voor u doet via een groepsverzekering uiteraard).

> Lees hier meer over de hospitalisatieverzekering.

Ziekenhuiskosten kunnen immers aardig oplopen naargelang het regime dat u wenst, denk bijvoorbeeld aan de erelonen van artsen en chirurgen, en in geval van een eenpersoonskamer.

Hospitalisatieverzekering als zelfstandige

Als zelfstandige dient u zich sowieso in te dekken tegen ongevallen en ziekte, en voorziet u best ook nog in een gewaarborgd inkomen voor de periode dat u buiten strijd bent.

> Lees hier meer over gewaarborgd inkomen.

Ook een omzetverzekering is het overwegen waard als uw bedrijf aan serieuze financiële engagementen is blootgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de leasing van uw bedrijfspand, het wagenpark en de personeelskosten, zeker als u een kritische functie bekleed binnen uw bedrijf.