Eigendommen

 • Brand
 • Machinebreuk
 • Alle risico’s elektronica
 • Bedrijfsschade
 • Alle bouwplaatsrisico’s (ABR)
 • Stock & transit
 • Vervoerde goederen
 • Rechtsbijstand
 • Geldwaarden

Voertuigen

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Casco dekking
 • ZAO Assistance
 • Verzekeringen van bestuurders- en inzittenden
 • Rechtsbijstand
 • CMR/Cargo

Aansprakelijkheid

 • BA na levering
 • BA Uitbating
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Objectieve aansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid en recall
 • Rechtsbijstand
 • Cybercontract

Personen